Liên hệ chúng tôi

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHOAI TẠO HAIERMEI KHU CÔNG NGHIỆP SUZHOU

PHÒNG BÁN HÀNG QUỐC TẾ

Tiếp xúc:Andy

whatsapp:+86 17351220997

Địa chỉ:Tòa nhà 19, Leader Classic, 258 Shengpu Road, Khu công nghiệp Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Giờ chuẩn Trung Quốc

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian trả lời thời gian tham vấn

Thời gian làm việc 08: 30-17: 30 Trả lời trong vòng 10 phút
Thời gian không làm việc 17: 30-21: 30 Trả lời trong vòng 2 giờ
Thời gian ngủ 21: 30-08: 30 Trả lời trong vòng 24 giờ

Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn với tốc độ nhanh nhất. Do chênh lệch múi giờ toàn cầu, chúng tôi không thể trả lời bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn cần liên lạc trong thời gian, vui lòng chọn thời gian tốt nhất để liên hệ với chúng tôi theo biểu đồ thời gian trên.

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi